Ektefelleforsikring

Du kan forsikre ektefelle eller samboer gjennom Parat forsvar sin avtale. Ektefelleforsikringen er en livsforsikring som dekker dødsfall både som følge av sykdom og ulykke.

tjenestepensjon.jpg

Forsikringssummer ektefelle-/samboerforsikring:

Alder i kalenderåret Dekning i kroner (ved død)
18-45 år 1.013.510
46 962.835
47 912.159
48 861.484
49 810.808
50 760.133
51 709.457
52 658.782
53 608.106
54 557.431
55-67 506.755

Forsikringssummen er den samme som for medlem,  kr 1 114 770 (10G), inntil du fyller 46 år. Deretter avtrappes erstatningen med kr 55 738,5 (0,5G) per år til fylte 55 år. Fra 55 år til 67 år er erstatningen på kr 557 385 (5G).

Medlemmets alder regulerer avtrappingen av forsikringssummen.

Påmelding

Det kreves tilfredsstillende helseerklæring før opptak i ordningen, og det forutsettes også at medlemmet er med i Parat forsvar-pakken. 

Ta kontakt med sekretariatet for å motta påmeldingsskjema.

Når begynner ektefelleforsikringen å gjelde?

Denne forsikringen gjelder fra ektefelle/samboer har fylt ut og sendt inn egenerklæring om helse, forutsatt at denne blir godkjent av forsikringsselskapet. 

Pris

Prisen på ektefelleforsikringen er kr 384 per måned, og betalingen skjer ved månedlige trekk fra din konto i FP.

Spørsmål og svar