Ektefelleforsikring

Du kan forsikre ektefelle eller samboer gjennom Parat forsvar sin avtale. Ektefelleforsikringen er en livsforsikring som dekker dødsfall både som følge av sykdom og ulykke.

tjenestepensjon.jpg

Forsikringssummer ektefelle-/samboerforsikring:

Alder i kalenderåret Dekning i kroner (ved død)
18-45 år 1.114 770
46 1.059 032
47 1.003 294
48 947 556
49 891 818
50 836 080
51 780 342
52 724 604
53 668 866
54 613 128
55-67 557 385

Forsikringssummen er den samme som for medlem,  kr 1 186 200 (10G), inntil du fyller 46 år. Deretter avtrappes erstatningen med kr 59 310 (0,5G) per år til fylte 55 år. Fra 55 år til 67 år er erstatningen på kr 593 100 (5G).

Medlemmets alder regulerer avtrappingen av forsikringssummen.

Påmelding

Det kreves tilfredsstillende helseerklæring før opptak i ordningen, og det forutsettes også at medlemmet er med i Parat forsvar-pakken. 

Ta kontakt med sekretariatet for å motta påmeldingsskjema.

Når begynner ektefelleforsikringen å gjelde?

Denne forsikringen gjelder fra ektefelle/samboer har fylt ut og sendt inn egenerklæring om helse, forutsatt at denne blir godkjent av forsikringsselskapet. 

Pris

Prisen på ektefelleforsikringen er kr 400 per måned, og betalingen skjer ved månedlige trekk fra din konto i FP.

Spørsmål og svar