Privat skade

Private skadeforsikringer med rabatt.

Som medlem i Parat forsvar kan du også få 15 % rabatt på private skadeforsikringer hos If. Husk å registrere forsikringene med avtale nr 50. Dette kan du få mer informasjon om hvis du tar kontakt med If hos Forsvarets Personellservice (FP) på tlf. 482 10 100.