Reiseforsikring

Parat forsvar Reiseforsikring er svært omfattende og dekker det aller meste som du har behov for på reisen, uansett om den går til hytta eller New Zealand.

reiseforsikring.jpg

For kun kr 1 104 er du forsikret gjennom hele året! (kr 92 i måneden). Sammenlignet med andre koster de gjerne det dobbelte eller tredobbelte for tilsvarende kvalitet og dekning. Derfor mener vi at vår reiseforsikring er en av markedets beste og billigste!

Her er noen av de spesielt gode vilkårene:

 • Dekker enkeltreiser på inntil 90 dager
 • Hele verden
 • Dekker både småturer og jorden rundt-reiser
 • Ikke krav til overnatting
 • Hele familien
 • Ingen egenandel, bortsett fra for uhellskader hvor egenandelen er på kr 2 000
 • Høye forsikringssummer
 • Avbestilling inkludert
 • Forsinket reisegods uten ventetid! Husk PIR-rapport fra flyplassen, og kvittering for utleggene
 • Tjenestereiser er omfattet (skader som ikke dekkes av Forsvarets ordninger)
 • Ferie og fritidsreiser for medlemmer som er utenlandsstasjonert og vervet ombord på fartøy eller i NATO/FN-tjeneste
 • Dekker egenandel ved skade på privat leiebil (ubegrenset sum)

Reiseforsikringen gjelder naturlig nok ikke hjemme eller på jobb/undervisningssted. Men den gjelder på reiser til og fra, på småturer, på hytta, trening, bytur, og i inn- og utland over hele verden.

Alle aktive medlemmer blir med i reiseforsikringen, men har rett til å reservere seg hvis de ikke ønsker den.

Du som er aktivt medlem får tilsendt giro, eller du blir trukket fra konto gjennom Forsvarets Personellservice. Forsikringsbevis og link til digitalt reisekort sendes ut separat. 

OBS: Husk at forsikringen må være betalt innen fristen for at den skal være gyldig!

Meld skade

Rettigheter som flypassasjer:
Sjekk hvilke rettigheter du har som flypassasjer her.

Forsikringen leveres av Europeiske (f.o.m. 1. januar 2021).
Den ble levert av AIG fram til 31. desember 2020. 

Forsikringsvilkår

Spørsmål og svar